CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

  • Nếu hàng không đúng như những gì khách hàng đã được xem trước, hoặc có lỗi từ công ty sẽ được hoàn lại 100%