PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

  1. Đối với khách hàng ở thị trường khu vực Đông Nam Á, hàng sẽ đến trong 7-15 ngày.
  2. Đối với khách hàng ở thị trường khu vực Trung Đông và châu Âu, hoặc châu Mỹ, hàng sẽ đến trong 15-30 ngày.

**Lưu ý: Có thể sẽ kéo dài hơn thực tế vì những trường hợp bất khả kháng mà không phải sự cố từ công ty.